A START BÓNUSZ KÁRTYA

A munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő álláskeresők foglalkoztatásához kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető részkedvezményre jogosít.

A 2012. január 1-jétől hatályos szabályok szerint START BÓNUSZ kártyát a jogosultak 2012. december 31-ig válthatnak. [Pmtv. 7/A. §]

START BÓNUSZ kártya kiváltására jogosult:

- a 3 hónapig álláskeresőként folyamatosan nyilvántartott személy, vagy

- az a személy, aki a GYES, a GYED, a GYET, valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven (365 napon) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a gyermek egyéves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett GYES folyósítása mellett kíván munkát vállalni, amennyiben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll, feltéve mindkét esetkörben, hogy nem rendelkezik érvényes START, START PLUSZ vagy START EXTRA kártyával.

 

A részkedvezmény mértéke a foglalkoztatás első évében: 27%.

A részkedvezmény alapja az érvényes START BÓNUSZ kártyával rendelkező munkavállalót az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér másfélszerese.

A minimálbér másfélszeresén felüli munkabér után a munkaadót az általános szabályok szerinti szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség terheli!

A munkaadót a START BÓNUSZ kártya érvényességi idején belül a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető részkedvezmény megilleti abban az esetben is, ha a foglalkoztatás időtartama a START BÓNUSZ kártya érvényességi idejét meghaladja.

Szeged, 2012. június 04.