A FIZETŐ-VENDÉGLÁTÓ TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Sokan egészítik ki jövedelmüket fizető vendéglátással. A jogszabályoknak megfelelő adózás miatt érdemes a vonatkozó törvényi rendelkezéseket áttekinteni.

A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély jövedelmét az önálló tevékenységből származó jövedelem szabályai szerint állapítja meg. A jövedelem megállapítása során tételes költségelszámolás, vagy igazolás nélkül 10 % költséghányad elszámolható.

A személyi jövedelemadó mértéke 16 %. A várhatóan 2 424 000,- Ft-ot meghaladó összevont adóalap esetén 27 %-os adóalap kiegészítést követően kell az adót kiszámítani.

Az adóelőleget a negyedévet követő 12-ig meg kell állapítani, azonban csak akkor kell megfizetni, ha meghaladja a 10 000,- Ft-ot.

Fizető-vendéglátó tevékenység folytatása esetén tételes átalányadózás választható. Ebben az esetben az adó éves összege szobánként 32 000,- Ft, melyet egyenlő részekre osztva, szintén a negyedévet követő 12-ig kell megfizetni.

Bármely adózási mód választása esetén a fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett.

A jövedelem összegétől függetlenül az Eho a jövedelem 27 %-a. Tételes átalányadózás választása esetén a tételes átalányadó 20 %-át kell, Eho-ként megfizetni.

Az Eho-t a személyi jövedelemadó előleg befizetésével egy időben, szintén a negyedévet követő 12-ig kell teljesíteni. A bevallás benyújtására mindkét adózási mód esetén adóévet követő május 20-ig kötelezett a magánszemély.

Szeged, 2012. június 04.